ПЪЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИГРATA „СПЕЧЕЛИ БЕЗПЛАТНО ПОЧИСТВАНЕ НА ЗЪБЕН КАМЪК + ИЗБЕЛВАНЕ НА ЗЪБИ” НА FACEBOOK СТРАНИЦАТА НА “ДЕНТАЛНА КЛИНИКА Д-Р ЕЛХНЕДИ”

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Играта „СПЕЧЕЛИ БЕЗПЛАТНО ПОЧИСТВАНЕ НА ЗЪБЕН КАМЪК + ИЗБЕЛВАНЕ НА ЗЪБИ” е с период на провеждане: 01.03.2018 – 07.03.2019 г. включително.

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
Организатор на играта е Дентална Клиника “Д-р Елхнеди”.

УЧАСТНИЦИ
В играта могат да вземат участие всички лица, спазили условията за участие в играта.

НАГРАДИ
Наградата, която могат да спечелят участниците в играта, е 1 брой “безплатно почистване на зъбен камък и избелване на зъби”.

Победител в играта може да бъде само 1 човек, тъй като наградата е 1 брой.

Наградата не може да бъде заменена и не се изплаща номиналната ѝ стойност.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Правилата на играта са задължителни и еднакви за всички участници, както следва:
В играта може да участва всеки, който в периода 01.03.2018 – 07.03.2019 г. под снимката с обявлението на играта на стената на Facebook страницата на Дентална клиника “Д-р Елхнеди” публикува в коментар своя снимка, на която ясно се вижда неговото усмихнато лице.

Всеки потребител може да участва само веднъж и само с една снимка.

За участие в томболата за наградата е задължително лицето на снимката да бъде на участника, споделил снимката. 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛЯ
Победителят ще бъде изтеглен чрез жребий на 08.03.2019 г. от специализиран софтуер.

Иметата на участника, спечелил наградата, ще бъдат обявени на страницата на Дентална клиника “Д-р Елхнеди” във Facebook (https://www.facebook.com/drelhnedi) на 08.03.2019 г.

Участникът, спечелил наградата, ще бъде информиран за това до края на деня на 08.03.2019 г. чрез лично съобщение във Facebook или чрез отбелязване на имената му в коментар под снимката на играта.

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА
Победителят може да се възползва от наградата само и единствено в Дентална клиника “Д-р Елхнеди”, която се намира на адрес: ул. “Природа” 7, кв. Борово, гр. София.

Победителят може да се възползва от “безплатно почистване на зъбен камък и избелване на зъби” един единствен път.

Победителят трябва да се възползва от своята награда най-късно до 8 май 2019 година включително. След тази дата той губи правата си върху наградата.

Победителят трябва лично да се възползва от наградата и не може да я преотстъпва на друго лице.

ДРУГИ УСЛОВИЯ
Ако участник публикува своята снимка под друга публикация на Facebook страницата на Дентална клиника “Д-р Елхнеди”, а не под тази, която обявява играта, той няма право да участва в томболата за наградата.

Ако впоследствие се установи, че спечелилият участник е публикувал снимка на друго лице, а не своята собствена, той губи правото си да се възползва от наградата.

Тази игра не е обвързана с Facebook по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него.

С участието си в играта участниците се съгласяват изцяло с настоящите условия и правила, в това число дават съгласието си личните им данни да бъдат събирани, използвани и обработвани от Дентална Клиника “Д-р Елхнеди” единствено за целите на игратa.

С участието си в играта участниците се съгласяват, в случай че спечелят наградата от играта, да бъдат фотографирани след като се възползват от “безплатно почистване на зъбен камък и избелване на зъби”, а самата снимка да бъде публикувана на фейсбук страницата на Дентална клиника “Д-р Елхнеди” (https://www.facebook.com/drelhnedi), без за това да им се дължи каквото и да било възнаграждение от страна на Организатора.

Организаторът на игрaта се задължава да спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му при събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в играта, в това число да използват личните данни на участниците само за целите, посочени в настоящите условия и правила.

Настоящите условия са публикувани на сайта на Дентална клиника “Д-р Елхнеди” https://www.drelhnedi.com/  Организаторът на играта си запазва правото да внася промени в настоящите условия през периода на играта.