КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

Възстановяване на липсващи зъби с поставяне на импланти и естетични металокерамични или циркониеви коронки

Случай 1

 

Случай 2

 

Случай 3

 

Случай 4

 

Случай 5

 

Случай 6

 

Случай 7

 

Случай 8

 

Случай 9

Възстановяване на обеззъбени челюсти с поставяне на импланти и фиксирани металокерамични и циркониеви коронки

Случай 1

Случай 2

Случай 3

Случай 4

 

Възстановяване с чиста керамика

Случай 1

 

Случай 2

 

Възстановяване с циркониеви коронки

Случай 1

 

 Случай 2

Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст с фиксирани металокерамични или циркониеви конструкции

Случай 1

 

Случай 2

 

Случай 3

 

Случай 4

 

Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст с комбинирано подвижно и неподвижно протезиране

Случай 1

 

Случай 2

 

Случай 3

 

Случай 4

 

Случай 5

 

Керамични фасети без изпиляване на зъбите (горна и долна челюст)