Клинични случаи

(разгледайте галерията от снимки към всеки случай)

Възстановяване на липсващи зъби с поставяне на импланти и естетични металокерамични или циркониеви коронки

Случай 1

 • Възстановяване на липсващи зъби случай 2 (2)
 • Възстановяване на липсващи зъби случай 2 (1)
 • Възстановяване на липсващи зъби случай 2 (3)

Случай 3

 • Възстановяване на липсващи зъби случай 3 (3)
 • Възстановяване на липсващи зъби случай 3 (1)
 • Възстановяване на липсващи зъби случай 3 (2)
 • Възстановяване на липсващи зъби случай 3 (4)

Случай 4

 • Възстановяване на липсващи зъби случай 4 (6)
 • Възстановяване на липсващи зъби случай 4 (1)
 • Възстановяване на липсващи зъби случай 4 (2)
 • Възстановяване на липсващи зъби случай 4 (3)
 • Възстановяване на липсващи зъби случай 4 (4)
 • Възстановяване на липсващи зъби случай 4 (5)

Случай 5

 • Възстановяване на липсващи зъби случай 5 (6)
 • Възстановяване на липсващи зъби случай 5 (1)
 • Възстановяване на липсващи зъби случай 5 (2)
 • Възстановяване на липсващи зъби случай 5 (3)
 • Възстановяване на липсващи зъби случай 5 (4)
 • Възстановяване на липсващи зъби случай 5 (5)

Случай 6

 • Възстановяване на липсващи зъби случай 6 (4)
 • Възстановяване на липсващи зъби случай 6 (1)
 • Възстановяване на липсващи зъби случай 6 (2)
 • Възстановяване на липсващи зъби случай 6 (3)
 • Възстановяване на липсващи зъби случай 6 (5)
 • Възстановяване на липсващи зъби случай 6 (6)

Случай 7

 • Възстановяване на липсващи зъби случай 7 (4)
 • Възстановяване на липсващи зъби случай 7 (1)
 • Възстановяване на липсващи зъби случай 7 (2)
 • Възстановяване на липсващи зъби случай 7 (3)
 • Възстановяване на липсващи зъби случай 7 (5)
 • Възстановяване на липсващи зъби случай 7 (6)

Случай 8

 • Възстановяване на липсващи зъби случай 8 (3)
 • Възстановяване на липсващи зъби случай 8 (1)
 • Възстановяване на липсващи зъби случай 8 (2)
 • Възстановяване на липсващи зъби случай 8 (4)

Случай 9

Възстановяване на обеззъбени челюсти с поставяне на импланти и фиксирани металокерамични и циркониеви коронки

Случай 1

 • Възстановяване на обеззъбени челюсти Случай 1 (11)
 • Възстановяване на обеззъбени челюсти Случай 1 (1)
 • Възстановяване на обеззъбени челюсти Случай 1 (2)
 • Възстановяване на обеззъбени челюсти Случай 1 (3)
 • Възстановяване на обеззъбени челюсти Случай 1 (4)
 • Възстановяване на обеззъбени челюсти Случай 1 (5)
 • Възстановяване на обеззъбени челюсти Случай 1 (6)
 • Възстановяване на обеззъбени челюсти Случай 1 (7)
 • Възстановяване на обеззъбени челюсти Случай 1 (8)
 • Възстановяване на обеззъбени челюсти Случай 1 (9)
 • Възстановяване на обеззъбени челюсти Случай 1 (10)

Случай 2

 • Възстановяване на обеззъбени челюсти Случай 2 (1)
 • Възстановяване на обеззъбени челюсти Случай 2 (4)
 • Възстановяване на обеззъбени челюсти Случай 2 (5)
 • Възстановяване на обеззъбени челюсти Случай 2 (2)
 • Възстановяване на обеззъбени челюсти Случай 2 (3)
 • Възстановяване на обеззъбени челюсти Случай 2 (6)

Случай 3

 • Възстановяване на обеззъбени челюсти Случай 3 (1)
 • Възстановяване на обеззъбени челюсти Случай 3 (2)
 • Възстановяване на обеззъбени челюсти Случай 3 (3)
 • Възстановяване на обеззъбени челюсти Случай 3 (4)
 • Възстановяване на обеззъбени челюсти Случай 3 (5)
 • Възстановяване на обеззъбени челюсти Случай 3 (6)
 • Възстановяване на обеззъбени челюсти Случай 3 (7)
 • Възстановяване на обеззъбени челюсти Случай 3 (8)
 • Възстановяване на обеззъбени челюсти Случай 3 (10)
 • Възстановяване на обеззъбени челюсти Случай 3 (9)

Случай 4

 • Възстановяване на обеззъбени челюсти Случай 4 (3)
 • Възстановяване на обеззъбени челюсти Случай 4 (1)
 • Възстановяване на обеззъбени челюсти Случай 4 (2)

Възстановяване с чиста керамика

Случай 1

 • Възстановяване с чиста керамика Случай 1 (5)
 • Възстановяване с чиста керамика Случай 1 (1)
 • Възстановяване с чиста керамика Случай 1 (2)
 • Възстановяване с чиста керамика Случай 1 (3)
 • Възстановяване с чиста керамика Случай 1 (4)

Случай 2

 • Възстановяване с чиста керамика Случай 2 (1)
 • Възстановяване с чиста керамика Случай 2 (2)
 • Възстановяване с чиста керамика Случай 2 (3)
 • Възстановяване с чиста керамика Случай 2 (4)
 • Възстановяване с чиста керамика Случай 2 (5)

Възстановяване с циркониеви коронки

Случай 1

Пациентът дойде в клиниката с естетични и функционални оплаквания. Поставени са циркониеви корони на зъбите на горната челюст. Предстои протезиране на зъбите на долната челюст.

 Случай 2

 • Възстановяване с циркониеви коронки Случай 1 (4)
 • Възстановяване с циркониеви коронки Случай 1 (3)
 • Възстановяване с циркониеви коронки Случай 1 (1)
 • Възстановяване с циркониеви коронки Случай 1 (2)

 Случай 3

 • Възстановяване с циркониеви коронки Случай 2 (4)
 • Възстановяване с циркониеви коронки Случай 2 (3)
 • Възстановяване с циркониеви коронки Случай 2 (2)
 • Възстановяване с циркониеви коронки Случай 2 (1)

Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст с фиксирани металокерамични или циркониеви конструкции

Случай 1

 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 1 (6)
 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 1 (2)
 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 1 (1)
 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 1 (3)
 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 1 (4)
 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 1 (5)

Случай 2:

 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 2 (3)
 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 2 (1)
 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 2 (2)

Случай 3

 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 3 (2)
 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 3 (1)

Случай 4

 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 4 (4)
 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 4 (1)
 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 4 (2)
 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 4 (3)

Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст с комбинирано подвижно и неподвижно протезиране

Случай 1

 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 1 (7)
 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 1 (1)
 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 1 (2)
 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 1 (4)
 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 1 (3)
 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 1 (5)
 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 1 (6)
 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 1 (8)

Случай 2

 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 2 (6)
 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 2 (1)
 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 2 (2)
 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 2 (3)
 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 2 (4)
 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 2 (5)

Случай 3

 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 3 (4)
 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 3 (5)
 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 3 (1)
 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 3 (2)
 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 3 (3)

Случай 4

 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 4 (3)
 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 4 (2)
 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 4 (1)

Случай 5

 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 5 (2)
 • Цялостна рехабилитация на горна и долна челюст Случай 5 (1)

Случай 6

Керамични фасети без изпиляване на зъбите (горна и долна челюст)

 • Керамични фасети без изпиляване на зъбите (3)
 • Керамични фасети без изпиляване на зъбите (2)
 • Керамични фасети без изпиляване на зъбите (1)
 • Керамични фасети без изпиляване на зъбите (4)

Запишете час за преглед и ние ще се погрижим за това Вашата усмивка да заблести отново!

Пациентът дойде в клиниката с естетични и функционални оплаквания. Поставени са циркониеви корони на зъбите на горната челюст. Предстой протезиране на зъбите на долната челюст.